ویژه ها

کنسول های نسل بعد، تلفن های تاشو، یک آی پاد جدید و بقیه شایعات مربوط به تکنولوژی فعلی

کنسول های نسل بعد، تلفن های تاشو، یک آی پاد جدید و بقیه شایعات مربوط به تکنولوژی فعلی

تمام شایعات مربوط به تکنولوژی را بدون هیچ هزینهای از بین ببرید. تصور کنید یکی از …

طرح های مفهومی خودروهای آینده

طرح های مفهومی خودروهای آینده

ما در این مطلب قصد داریم طرح های مفهومی جدید از خودرو های آینده با نام اجمالی NEXT …

افرود ترکسس سریع ترین ماشین کنترلی دنیا

افرود ترکسس سریع ترین ماشین کنترلی دنیا

سریع‌ترین خودروی رادیو کنترلی آف‌رود با نام خودروی مسابقه‌ای نامحدود بیابان، …

تکنولوژی What’s trending

محبوب ترینها بیشترین نظرات کاربران

بهترین هااز دیدگاه کاربران

webtab

[clean-login-register]